'Undervattens strukturer. Bild 2. ', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås
Undervattens strukturer. Bild 2.

15 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Mixed media

50 x 50 x 4 cm

Edition: 1

Illusion av 3D. Motivet kommer ut från en plan yta som en form synligt för ögat men inte för en kamera.