'Undervattens strukturer X. Bild 1.', ett konstverk av Hanna Gumowska Wagnås

Undervattens strukturer X. Bild 1.

Storlek:

50 x 50 x 4 cm

Edition:

Unikt

Pris:

15 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.