'Undergrowth', 2019, ett konstverk av Marjolaine Lombard
Undergrowth, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

107 x 83 cm

Unikt

visas nu på Statens konstråd fram till 25 april
https://statenskonstrad.se/events/konsten-i-maktens-korridorer/
Oil on plexiglass.
Kontakta för pris

Transport och andra avgifter kan tillkomma.