'Typer och förekomster 4', 2013, ett konstverk av Tobias Sjödin

Typer och förekomster 4, 2013

Teknik:

Giclée

Storlek:

100 x 70 cm

Edition:

100

Pris:

10 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.