'Twine III', 2018, ett konstverk av Filippa Barkman
Twine III, 2018

60 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Charcoal

263 x 125 cm

Detta verk är del av en utställning av konstnären som bestod av fyra fotorealistiska kolteckningar av människokroppar, där motiven blir mentala känslokartor. Teckningarna är konstnärens egna erfarenheter av moderskapet. Med små förskjutningar och variationer porträtteras förhållandet mellan mamman och barnet. Ytorna skimrar av pulveriserat kol, nedtecknat på stora porösa pappersark. Det kalla skiftar med mjuka övergångar mellan vitt, grått och svart.

Många av oss kan nog identifiera sig med kvinnan med den totalt utmattade kroppen och den lite degiga magen. Den fysiska tyngden hos kropparna är påtaglig, men samtidigt förefaller de sväva i ett totalt tomrum, där centralperspektivet är obefintligt och figurerna befinner sig i det icke-rumsliga.