'Tunna', 2019, ett konstverk av Siri Neppelberg
Tunna, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Woodwork, Acrylic

15 x 20 x 1 cm

Parafras på Ingrid Vand Nyman. Akrylfärg på trä.