'Trianglar', 2015, ett konstverk av ISTVAN VARGA
Trianglar, 2015

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Stone

37 x 8 x 9 cm

Unikt

37 500 SEK

Huggen i Carraramarmor

Transport och andra avgifter kan tillkomma.