'Trianglar', 2015, ett konstverk av ISTVAN VARGA
Trianglar, 2015

37 500 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Stone

37 x 8 x 9 cm

Huggen i Carraramarmor