'Tre små grisarna', 2017, ett konstverk av Per Josephson
Tre små grisarna, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

144 x 193 cm

Första delen i folksagans tretal - Tre små grisarna.