'Travelogue #1', 2018, ett konstverk av Susanne Svantesson
Travelogue #1, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Inkjet print

132 x 88 cm

4

14 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.