'Travel Diary: Central Park Views ', 2018, ett konstverk av Amanda Åkerman
Travel Diary: Central Park Views , 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pencil

28.3 x 21 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.