'Trancentrance', 2009, ett konstverk av Gunilla Klingberg
Trancentrance, 2009

Teknik:

Edition:

Audio, Aluminium, Woodwork, Glasswork

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.