'Trancentrance', 2009, ett konstverk av Gunilla Klingberg
Trancentrance, 2009

Detaljer

Teknik/medium: Audio, Aluminium, Woodwork, Glasswork