'Trafiksignal', 2017, ett konstverk av Carlos Capelán
Trafiksignal, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Pencil

48 x 37 cm

Unikt

16 000 SEK