'Träfågel', 2014, ett konstverk av Gunda Erikson
Träfågel, 2014

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt