'Träden dör, stående rakt upp', 2019, ett konstverk av Dan Ridemar
Träden dör, stående rakt upp, 2019

4 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

50 x 60 x 2 cm

Här skildrar jag en bit av skogen. Detta element som ingår i naturen är för mig en trygg och fridfull plats. Att dö stående symboliserar att man inte glöms bort, att man finns kvar i sina näras fridfulla inre. Budskapet är trygghet och värme.