'Person 1', 2019, ett konstverk av Daniel Henningsson
Person 1, 2019

Teknik:

Edition:

Steel

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.