'Tillgången', 2012, ett konstverk av Tore Berger
Tillgången, 2012

Teknik:

Edition:

Audio, Oil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.