Tillfällighetens exakthet 1-5, 2019

16 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Mixed media, Textile / fabric, Acrylic

46 x 46 cm

Blandteknik, h.46, b.46. Tillfällighetens exakthet är en serie variationer om 10 stycken, där varje enskilt verk är prissatt till 16000 kr. Inköp av kombinationer ger ett lägre styckepris.