Tillfällighetens exakthet 1-5, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Textile, Acrylic

46 x 46 cm

Unikt

16 000 SEK

Blandteknik, h.46, b.46. Tillfällighetens exakthet är en serie variationer om 10 stycken, där varje enskilt verk är prissatt till 16000 kr. Inköp av kombinationer ger ett lägre styckepris.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.