'Till jord skall du åter varda', 2018, ett konstverk av Katja Pettersson
Till jord skall du åter varda, 2018

Edition:

Unikt

Installation: Asfalt, stål, värmeplattor.