'Thinking of the ocean and the clouds (and the water inside us)', ett konstverk av Katarina Jönsson Norling
Thinking of the ocean and the clouds (and the water inside us)

Teknik:

Storlek:

Edition:

Olja, Oil

132 x 350 x 2 cm

Unikt


Jag bor vid älvens slut. En ständig rörelse förenar älven med havet. Med alla hav. Med molnen, med växterna, alla del av samma vatten. Vi också. Det tänker jag på.