'Thinking ', 2013, ett konstverk av Monica Sandell
Thinking , 2013

Storlek:

Edition:

Pris:

30 x 13 cm

Unikt

5 600 SEK

svartbrännande chamottelera