'They overstayed their welcome part II', 2017, ett konstverk av Johan Barrett
They overstayed their welcome part II, 2017

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.