'They overstayed their welcome part II', 2017, ett konstverk av Johan Barrett

They overstayed their welcome part II, 2017

Teknik:

Oil

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.