'They overstayed their welcome', 2016, ett konstverk av Johan Barrett
They overstayed their welcome, 2016

Teknik:

Edition:

Acrylic

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.