'The Zagreb Picture', 1982, ett konstverk av Donald Baechler
The Zagreb Picture, 1982

Detaljer

244 x 173 cm

Acrylic on canvas