'The willow tree III', 2021, ett konstverk av Lotta Sjöborg
The willow tree III, 2021

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

61 x 55 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.