'The Water', 2016, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
The Water, 2016

Storlek:

Edition:

Pris:

50 x 30 cm

Unikt

10 625 SEK

Äggoljetempera på MDF.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.