'The Wanderers', 2016, ett konstverk av Samuel Sander
The Wanderers, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

72 x 122 x 4 cm

Unikt

16 800 SEK

Baserat på fjällvandring vid syrlarna/helagsfjällen som jag genomförde 2015. Visades på Ahlbergshallen i ÖStersund 2016