'The View From Killeberg', 2015, ett konstverk av John Stockwell
The View From Killeberg, 2015

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

90 x 130 cm

Unikt