'The urge to argue grew stronger at the beach', 2018, ett konstverk av Johan Barrett
The urge to argue grew stronger at the beach, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

81 x 65 cm

Unikt

Inramad med fururam. Ramen syns tyvärr ej på bilden.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.