'The sun egg', 2017, ett konstverk av Johan Barrett
The sun egg, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

21 x 30 cm