'The sun egg', 2017, ett konstverk av Johan Barrett
The sun egg, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

21 x 30 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.