'The Steps', 2017, ett konstverk av Kristoffer Zetterstrand
The Steps, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Pen, Airbrush, Plastic, Oil

77 x 88 cm