'The Sleepover & The painter ', 2016, ett konstverk av Gerald Davis
The Sleepover & The painter , 2016

Teknik:

Edition:

Pris:

Oil

Unikt

Kontakta för pris

The Sleepover (left)
&
The Painter (right).

Transport och andra avgifter kan tillkomma.