'The resort and horse flies', 2019, ett konstverk av Johan Barrett
The resort and horse flies, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Ink, Oil pastel

59.4 x 42 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.