'The Reconstructed Garden A', 2018, ett konstverk av Jet-te L Ranning
The Reconstructed Garden A, 2018

Storlek:

Edition:

50 x 50 cm

Unikt

Mixed media på duk.