'The painter invert', ett konstverk av Annika Johansson
The painter invert

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

40 x 53 cm

Unikt

25 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.