'The Lupin Flag (n:r 3 Alsters socken år 1838)', 2015, ett konstverk av Klara Bothén
The Lupin Flag (n:r 3 Alsters socken år 1838), 2015

Teknik:

Edition:

Pris:

Textile, Woodwork

Unikt

15 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.