'The Law', 2018, ett konstverk av Paul Housley
The Law, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

15 x 10 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.