'The happier you are the closer misery gets', 2017, ett konstverk av Johan Barrett
The happier you are the closer misery gets, 2017

Teknik:

Edition:

Acrylic

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.