'The first spark of day II', 1966, ett konstverk av Joan Miró
The first spark of day II, 1966

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

146 x 114 cm

Copyright: Fundació Joan Miró, Barcelona.