'The Dying Quaintrelle', 2017, ett konstverk av Love Lundell
The Dying Quaintrelle, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

160.5 x 160.5 cm