'The Dandelion', 2014, ett konstverk av Cecilia Edefalk
The Dandelion, 2014

Storlek:

Edition:

120 x 150 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.