'The Dancer', 2018, ett konstverk av Anna Svensson
The Dancer, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

112 x 145 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.