'The Connection In Her', 2019, ett konstverk av Jenny Molin
The Connection In Her, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

150 x 100 x 3 cm