'The arsonist', 2016, ett konstverk av Johan Barrett
The arsonist, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

15 x 21 cm