'The arsonist', 2016, ett konstverk av Johan Barrett
The arsonist, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

15 x 21 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.