'The Angelic in her', 2018, ett konstverk av Jenny Molin
The Angelic in her, 2018

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

150 x 100 x 3 cm