'Terese Bolander presenterar Åh Laura (Terese Bolander presents Oh Laura)', 2014, ett konstverk av Terese Bolander
Terese Bolander presenterar Åh Laura (Terese Bolander presents Oh Laura), 2014

Storlek:

Edition:

90 x 120 x 60 cm

Unikt

Terese Bolander presents Oh Laura,
in Skärholmen's Arts Associations's showcase, Skärholmen's library, 2014.
Drawings, texts och objects.
120x90x60 cm.