'Technetium 99m set 01', ett konstverk av Julius Göthlin
Technetium 99m set 01

Teknik:

Storlek:

Edition:

Airbrush

180 x 130 cm

Unikt