'Technetium 99m set 01', ett konstverk av Julius Göthlin
Technetium 99m set 01

Detaljer

Teknik/medium: Airbrush

180 x 130 cm