'Tarpaulin I', 2017, ett konstverk av Fanitza Ignea
Tarpaulin I, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

155 x 200 cm