'SUPER-MAN, BAT- MAN, MAM-MAN. (WO-MAN)', 2018, ett konstverk av Sian Hedberg
SUPER-MAN, BAT- MAN, MAM-MAN. (WO-MAN), 2018

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Photography

120 x 50 cm

SUPER-MAN, BAT- MAN, MAM-MAN.
Mamman. Kvinnan. Hjälten. Alltid där, som en pelare. Stöttar och utgör grunden, basen. Det stabila och orubbliga. Oövervinnerlig och osårbar. På något sätt oförstörbar.