'Sun print. Storefront window at Mirae Cheolhakwon', 2016, ett konstverk av Gunilla Klingberg
Sun print. Storefront window at Mirae Cheolhakwon, 2016

Kontakta för pris

Detaljer

139 x 230 cm

Material: Cyanotype print
Dimensions: 139 x 230 cm
Gwangju, South Korea
2016-06-07
09.15 - 11.58