'Sub II', 2018, ett konstverk av Joakim Heidvall
Sub II, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

136 x 97 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.